Leerwerkbedrijf

Het leerwerkbedrijf begeleidt in opdracht van de gemeente Rotterdam mensen 'met afstand tot de arbeidsmarkt'  bij hun terugkeer naar regulier werk. Kenmerkend is de individuele coaching en de focus op persoonlijke ontwikkeling èn de diversiteit aan werkzaamheden. Door de verbinding met het bedrijfsleven van Rotterdam worden veel trajecten ook daadwerkelijk afgesloten met een baan in verschillende sectoren. Verder bieden wij opleidingsplaatsen op het gebied van houtbewerking en maritieme ambachten.

Activeringstrajecten

Het Leerwerkbedrijf biedt activeringstrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als einddoel: uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Wij bieden een opleidingsprogramma van:

 • een periode algemene vorming en ontwikkeling van werknemersvaardigheden,
 • een periode vakinhoudelijke vaardigheden.

Waar nodig, wordt specifieke opleiding geboden, zoals Nederlandse taal of het behalen van het VCA-certificaat. En worden interne- en externe stages aangeboden. In combinatie met de individuele coaching worden de deelnemers zodanig gevormd dat uitstroom naar een betaalde baan in diverse sectoren haalbaar wordt.

Stage

In samenwerking met het Hout- en Meubileringscollege en het Scheepvaart- en Transportcollege Rotterdam bieden wij stageplaatsen aan:

 • Niveau 3 en 4, BOL/BBL
 • HMC: houtbewerker, meubelmaker, scheepsinterieurbouwer
 • STC: scheepstechniek

Social Return

Wanneer u als werkgever een opdracht van de gemeente krijgt, dan kan de gemeente sociale voorwaarden stellen. Minimaal 5% van de opdrachtsom moet dan aan Social Return worden besteed. Dit betekent dat u werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat stelt om werkervaring op te doen of om hun arbeidsparticipatie te vergroten. Concreet gaat het over:

 • Werkzoekenden met een uitkering die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht met een arbeidsovereenkomst. Onder uitkering verstaan we WWB, WW, WSW en Wajong.
 • Stagiaires die een BBL, BOL, mbo niveau 1 of niveau 2 opleiding volgen of stagiaires die praktijkonderwijs volgen.
 • Bij voorkeur uit de regio Rijnmond

Op welke manier kunt u de kansen van deze mensen vergroten?

 • Het aanbieden van arbeidsplaatsen
 • Werkervarings- of stageplaatsen creëren
 • Verzorgen van training of cursussen
 • Het aanbieden van faciliteiten ter bevordering van terugkeer op de arbeidsmarkt
 • Bieden van opdrachten aan de sociale werkvoorziening

Stichting De Delft kan u ondersteunen bij het uitvoeren van de Social Return verplichting.