De aktiviteiten rond "Scheepskoor De Delft"

Het scheepskoor De Delft brengt al 15 jaar een groot repertoire van scheeps- en volksliederen ten gehore.  Liederen over Rotterdam, mooie luisterliedjes, oude volksliedjes en alles wat met het water te maken heeft. 

We zijn een gemengd koor, oorspronkelijk opgericht door de enthousiaste vrijwilligers van De Delft. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door 2 accordeonistes. Twee maal in de maand, op zaterdag middag van 13.30 tot 15.30 uur, treden wij op in het bezoekerscentrum.  U bent van harte welkom om te luisteren en mee te zingen.

Een scheepskoor: wat voor u?

Het koor heeft dringend extra mannenstemmen nodig. Om de twee weken, op zaterdagmiddag oefenen en zingen we op de werf. En elke 2 weken, op donderdagavond studeren we in Zuidland nieuwe liederen in. 

Wij treden op bij elk evenement op de werf en op afspraak op andere locaties.

Informatie te verkrijgen bij     N.v.d.Berg tel. 0181- 403545    en    R. Bosch e-mail: .

De data staan vermeld in de agenda.

 Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het Scheepskoor "DeDelft" werd op 27 november 2016 een "Korendag" georganiseerd, waar in volgorde van de foto's aan deelnamen
"de Spuigasten" , "het Kraaiennest" , "DeDelft".

---   ---   ---   ---