Delfshaven

 

 ---    ---    ---

De historie van Delfshaven begint natuurlijk met het graven van de Schie vanuit de in de 13e eeuw al belangrijke stad Delft.

De historie van deze havenstad wordt geïllustreerd met een maquette van de stad op de werf, een model van het Zeemagazijn van de VOC, dat aan de Voorhaven van Delfshaven staat, met daarin een expositie van de archeologische vondsten in de bodem van de voormalige VOC werf van Delfshaven.

Op een informatiezuil in het museum is de historie samengevat en geïllustreerd met een aantal afbeeldingen uit die tijd, zoals deze hierboven van de bekende, Rotterdamse tekenaar Gerard Groenewegen.