model

 

 

 ---   ---   ---   ---

Het model dat hier wordt gebouwd dient om op kleine schaal uit te proberen hoe het grote schip gebouwd moet worden.

Van de Delft bestaat slechts een doorsnedetekening in overzicht en een zg. bestek, een beschrijving van bijna alle bouwdelen, hun afmetingen en plaatsing.
De werfbaas op de werf had hier genoeg aan, want vele schepen waren reeds gebouwd en men begreep precies wat de ontwerper, de bouwmeester bedoelde. Het vakmanschap en de ervaring van de timmerlieden deed de rest.
En dat is precies wat ons, nu, ontbreekt!
Een schip uit die tijd, (maar ook nu!) is een legpuzzel waar het voorbeeld van weg is! Dat voorbeeld moet weer opnieuw ontstaan op de tekentafel en uitgevoerd worden op het model. Dan pas kan met enige vorm van zekerheid de echte replica worden gebouwd.

Omdat het bouwen van een echte replica van de Delft "een brug te ver" bleek, is er afgestapt van het bouwen van een 'echte' replica en is volgens het plan 2020 besloten om een "maritieme belevingswereld" op de kade te bouwen. Daarbij is het model nog steeds de proeftuin, met alle kenmerken van het oorspronkelijk geplande grote schip waar het soms onmogelijk lijkt om een constructie te voltooien, maar het model wordt wel naar dat oorspronkelijke plan gebouwd. Er zal dan zichtbaar worden hoe het echt geweest moet zijn, een museale attractie dus, die nog steeds groeit. Een echte historische puzzel!

Kom deze puzzel bekijken!

Een project dat op langere termijn ook uitgewerkt moet worden is het aanbrengen van het 'kasteel', inclusief de spiegel. Dat is het achterste gedeelte, de opbouw waar zich de commandoruimte en het officiers verblijf bevindt. Een zeer ingewikkelde constructie, die achter aan 't schip lijkt te hangen. Er is inmiddels een constructietekening gemaakt en er is begonnen met de construcie van de spiegel zelf, de achterwand met de ramen en het snijwerk van het officiersverblijf. Ook de constructie van dat geheel vordert gestaag, zie de afbeeldingen hierbij!

  ---   ---   ---   ---   ---   ---  

Er is voor gekozen om het geheel apart te construeren, het is dan gemakkelijker bereikbaar. De verschillende spanten zijn dus gedeeld evenals de huiddelen. Alles zal bij het samenvoegen gekoppeld worden. Dan zal ook de "kist" waaromheen het geheel is gebouwd natuurlijk worden weggenomen.

  ---   ---   ---   ---   ---