De aktiviteiten die de Equipage ontplooit

Het Jaar 2015 kende diverse vieringen in de historisch-Maritieme sfeer, zoals  200 jaar Koninkrijk, de slag bij Waterloo, het 350 jarig bestaan van het Korps Mariniers en andere, nog te herdenken gebeurtenissen.
De Delft-equipage heeft daarom het afgelopen jaar meegedaan aan diverse evenementen, die voor een deel samenhingen.
Een verslag van de gebeurtenissen in het najaar staat hier. 

Op 13 februari 2016 werd het feit herdacht dat de oprichting van de Bataafse Republiek op 19 januari 1795 gestalte kreeg.

In het licht van dit feit schonk de  Equipage de Delft aandacht aan deze heuglijke gebeurtenis.
Zaterdag 13 Februari stond Historische werf de Delft in het teken  van de oprichting van de Bataafsche Republiek !
In samenwerking met een aantal andere historische verenigingen werd een levendig stuk geschiedenis uitgebeeld.

In de jaren 2017 en 2018 vond weer zo'n herdenking plaats.

Zie de Agenda en de Facebook pagina van het evenement.

Een bijzonder evenement, waar ook in de pers aandacht aan werd besteed, is de roemruchte "tocht naar Chatham" in 1667, 350 jaar geleden. De Hollanders zagen kans om het Engelse vlaggenschip "The Royal Charles" te kapen en naar Amsterdam te brengen. 

De Equipage van de Delft heeft daar aandacht aan besteed, een (foto-) verslag staat op hun website en Facebook pagina, als 'voorzet' M. Azn. de Ruijter ook hier!

 

De Equipage maakt vaak gebruik van de "Capiteins Chaloupe", het zijn zeesoldaten! Die sloep moet natuurlijk onderhouden worden, zeker na het intensieve gebruik van de afgelopen jaren ( zie boven!).
Dat onderhoud staat gepland op de laatste zaterdagen van elke maand, en staat aangegeven in de agenda. Het publiek is van harte welkom om de mannen, in historisch tenue,  aan het werk te zien en vragen te stellen.

Verdere informatie vindt u op hun eigen website.