Over ons

 Belangrijke informatie over het voortbestaan van 'Stichting De Delft'

De werf èn het museum deDelft zijn met ingang van maandag 3 december gesloten,
dinsdag 11 december om 09.59 is het faillissement uitgesproken.

Het is inmiddels een half jaar later ( 7 mei 2019 ).
Echt nieuws is er ( nog ) niet, maar we kunnen de geïnteresseerde en belangstellende lezer en bezoeker
van onze site die nog steeds "in de lucht" is, toch het volgende mededelen: 

"Er is door verschillende partijen belangstelling getoond voor collectie, schip en inboedel en de curator onderhandelt met belangstellenden en gemeente. Mocht één en ander niet tot resultaat leiden dan volgt een veiling.
Ik blijf hopen op een oplossing waarbij collectie en schip bijeen blijft!"
--  Johan Breukels  --

Stichting De Delft
Schiehaven 15
3024 EC Rotterdam
Sinds 2017 een ANBI status met RSIN: 812126257

Doelstelling van De Delft: 

Stichting De Delft heeft ten doel: het regisseren en uitvoeren van de sociale activering, evenals het re-integreren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar de arbeidsmarkt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door inzet van haar vier activiteiten:

 • Het leerwerkbedrijf: het uitvoeren van leerwerktrajecten in met name de technische richting (houtbewerking, elektro en metaal), het bieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en het bieden van stageplaatsen op het gebied van houtbewerking en maritieme ambachten;
 • Het productiebedrijf: het uitvoeren van opdrachten van maritieme (onderhoud aan historische schepen) en niet-maritieme aard;
 • Het museum: het bouwen en exposeren van het linieschip ‘Delft’, waarbij ruimte wordt geboden aan museale activiteiten die verband houden met de maritieme historie in dit gebied en aan culturele en toeristische activiteiten;
 • Horeca en evenementen: het (laten) uitvoeren van evenementen passend bij de omgeving en het doen exploiteren van een horecavoorziening ten behoeve van die evenementen en ten behoeve van de bezoekers van De Delft. 

Visie en Missie 
Het Beleid
Het bestuur en de directie van de Stichting

Jaarrekening 2014 gewaarmerkt
Jaarrekening 2015 ondertekend

 

 

 

Stichting De Delft 2020

RSIN: 857880883

Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam

 

Doelstelling van Stichting De Delft 2020

Stichting De Delft 2020 heeft ten doel: het beheren van gelden verkregen uit fondsen, sponsoring en donaties ten behoeve van de realisatie van het plan De Delft 2020 en het verantwoorden van de bestedingen in het kader van de uitvoering van het project.

De stichting zal haar werkzaamheden zodanig verrichten, met inzet van uitsluitend wettige middelen, dat de door haar beheerde gelden te allen tijde gescheiden zijn en blijven van het vermogen van de Stichting De Delft, haar bestuurders en diegenen die bij de stichting werkzaam zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting De Delft 2020

Het plan De Delft 2020 is opgezet om in de periode tot eind 2020 een historisch-maritieme belevingswereld op de kade te realiseren met als basis een reconstructie van het 18de-eeuwse linieschip Delft en met inzet van vrijwilligers, deelnemers aan re-integratietrajecten en betaald personeel van Stichting De Delft. De stichting ziet toe op de uitvoering van het plan, het maken van verbindingen met andere activiteiten en instellingen binnen Delfshaven en binnen de gemeente Rotterdam en het realiseren van de financiering van het project. De financiering wordt verkregen door een combinatie van verschillende geldstromen:

Extern

 • Het verwerven van fondsen bij de diverse fondsen op het gebied van cultuur, historie en het sociale domein;
 • Het uitvoeren van een sponsorpartnerplan voor ondernemers: sponsoring in geld of in natura;

Intern

 • Particulieren: contributies van de Vrienden van De Delft, entreegelden, opbrengsten activiteiten Museum en Podium De Delft;
 • De overhead (indirect personeel, management, organisatie en administratie) wordt gedragen door Stichting De Delft uit haar marge van de overige activiteiten.

Het eindresultaat, de historisch-maritieme belevingswereld linieschip De Delft, moet met het museum kostendekkend geëxploiteerd kunnen worden.

Voor het beheer van de gelden verkregen uit fondsen, sponsoring en donaties ten behoeve van de realisatie van het plan De Delft 2020 en het verantwoorden van de bestedingen in het kader van de uitvoering van het project is Stichting De Delft 2020 opgericht. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de door Stichting De Delft 2020 beheerde gelden te allen tijde gescheiden zijn en blijven van het vermogen van de Stichting De Delft, haar bestuurders en diegenen die bij de stichting werkzaam zijn.

Het bestuur van Stichting De Delft 2020

Bestuur:

Dhr. C.G. van Teeseling        voorzitter

Dhr. J.G.M. Breukels              penningmeester/secretaris

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het eerste bestuur is bij de akte van oprichting benoemd. Dit bestuur zal bestuurders benoemen met affiniteit met de werkzaamheden van de stichting en met als doel een bestuur samen te stellen dat onafhankelijk van Stichting De Delft opereert. De bestuursleden ontvangen geen beloning, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting De Delft 2020 heeft geen personeel in dienst.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording zal op deze website worden gepubliceerd, zodra deze voorhanden is.

 

 Belangrijke informatie over het voortbestaan van 'Stichting De Delft'

De werf èn het museum deDelft zijn met ingang van maandag 3 december gesloten,
dinsdag 11 december om 09.59 is het faillissement uitgesproken.

Het is inmiddels een half jaar later ( 7 mei 2019 ).
Echt nieuws is er ( nog ) niet, maar we kunnen de geïnteresseerde en belangstellende lezer en bezoeker
van onze site die nog steeds "in de lucht" is, toch het volgende mededelen: 

"Er is door verschillende partijen belangstelling getoond voor collectie, schip en inboedel en de curator onderhandelt met belangstellenden en gemeente. Mocht één en ander niet tot resultaat leiden dan volgt een veiling.
Ik blijf hopen op een oplossing waarbij collectie en schip bijeen blijft!"
--  Johan Breukels  --

Stichting De Delft
Schiehaven 15
3024 EC Rotterdam
Sinds 2017 een ANBI status met RSIN: 812126257

Doelstelling van De Delft: 

Stichting De Delft heeft ten doel: het regisseren en uitvoeren van de sociale activering, evenals het re-integreren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar de arbeidsmarkt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door inzet van haar vier activiteiten:

 • Het leerwerkbedrijf: het uitvoeren van leerwerktrajecten in met name de technische richting (houtbewerking, elektro en metaal), het bieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en het bieden van stageplaatsen op het gebied van houtbewerking en maritieme ambachten;
 • Het productiebedrijf: het uitvoeren van opdrachten van maritieme (onderhoud aan historische schepen) en niet-maritieme aard;
 • Het museum: het bouwen en exposeren van het linieschip ‘Delft’, waarbij ruimte wordt geboden aan museale activiteiten die verband houden met de maritieme historie in dit gebied en aan culturele en toeristische activiteiten;
 • Horeca en evenementen: het (laten) uitvoeren van evenementen passend bij de omgeving en het doen exploiteren van een horecavoorziening ten behoeve van die evenementen en ten behoeve van de bezoekers van De Delft. 

Visie en Missie 
Het Beleid
Het bestuur en de directie van de Stichting

Jaarrekening 2014 gewaarmerkt
Jaarrekening 2015 ondertekend

 

 

 

Stichting De Delft 2020

RSIN: 857880883

Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam

 

Doelstelling van Stichting De Delft 2020

Stichting De Delft 2020 heeft ten doel: het beheren van gelden verkregen uit fondsen, sponsoring en donaties ten behoeve van de realisatie van het plan De Delft 2020 en het verantwoorden van de bestedingen in het kader van de uitvoering van het project.

De stichting zal haar werkzaamheden zodanig verrichten, met inzet van uitsluitend wettige middelen, dat de door haar beheerde gelden te allen tijde gescheiden zijn en blijven van het vermogen van de Stichting De Delft, haar bestuurders en diegenen die bij de stichting werkzaam zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting De Delft 2020

Het plan De Delft 2020 is opgezet om in de periode tot eind 2020 een historisch-maritieme belevingswereld op de kade te realiseren met als basis een reconstructie van het 18de-eeuwse linieschip Delft en met inzet van vrijwilligers, deelnemers aan re-integratietrajecten en betaald personeel van Stichting De Delft. De stichting ziet toe op de uitvoering van het plan, het maken van verbindingen met andere activiteiten en instellingen binnen Delfshaven en binnen de gemeente Rotterdam en het realiseren van de financiering van het project. De financiering wordt verkregen door een combinatie van verschillende geldstromen:

Extern

 • Het verwerven van fondsen bij de diverse fondsen op het gebied van cultuur, historie en het sociale domein;
 • Het uitvoeren van een sponsorpartnerplan voor ondernemers: sponsoring in geld of in natura;

Intern

 • Particulieren: contributies van de Vrienden van De Delft, entreegelden, opbrengsten activiteiten Museum en Podium De Delft;
 • De overhead (indirect personeel, management, organisatie en administratie) wordt gedragen door Stichting De Delft uit haar marge van de overige activiteiten.

Het eindresultaat, de historisch-maritieme belevingswereld linieschip De Delft, moet met het museum kostendekkend geëxploiteerd kunnen worden.

Voor het beheer van de gelden verkregen uit fondsen, sponsoring en donaties ten behoeve van de realisatie van het plan De Delft 2020 en het verantwoorden van de bestedingen in het kader van de uitvoering van het project is Stichting De Delft 2020 opgericht. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de door Stichting De Delft 2020 beheerde gelden te allen tijde gescheiden zijn en blijven van het vermogen van de Stichting De Delft, haar bestuurders en diegenen die bij de stichting werkzaam zijn.

Het bestuur van Stichting De Delft 2020

Bestuur:

Dhr. C.G. van Teeseling        voorzitter

Dhr. J.G.M. Breukels              penningmeester/secretaris

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het eerste bestuur is bij de akte van oprichting benoemd. Dit bestuur zal bestuurders benoemen met affiniteit met de werkzaamheden van de stichting en met als doel een bestuur samen te stellen dat onafhankelijk van Stichting De Delft opereert. De bestuursleden ontvangen geen beloning, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting De Delft 2020 heeft geen personeel in dienst.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording zal op deze website worden gepubliceerd, zodra deze voorhanden is.